Producenci
Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez „12Chairs” Państwa danych osobowych, a także przysługujące Państwu prawa oraz obowiązki „12Chairs” jako administratora danych.

Dokładamy wszelkich starań aby stosować najnowocześniejsze rozwiązania techniczne i organizacyjne umożliwiające zapewnienie wysokiego poziomu ochrony przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

Administratorem danych jest:

12 Chairs Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, Chwaliszewo 10 lok.1 (zwana dalej: „12Chairs”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000678663, posiadająca REGON: 366825286 , NIP 7831756460, kapitał zakładowy 5000 zł.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest: umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

„12Chairs” przetwarza dane osobowe Użytkowników, w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach sklepu on-line znajdującego się pod adresem: https://12chairs.pl (dalej „sklep 12Chairs.pl”)

Dane te są potrzebne w szczególności do:

- zarejestrowania się w sklepie 12chairs.pl

- zawarcia umowy
- dokonania płatności
- dostarczenia zamówionego przez Użytkownika towaru
- korzystania przez Użytkownika wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, reklamacja, itp.).

Ponadto jeśli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach - newsletter - wówczas „12Chairs” przetwarza Państwa dane w celu przesyłania własnych informacji handlowych dotyczących na przykład nowych produktów na rynku, aktualnych trendów wnętrzarskich, promocji czy wyprzedaży na podane przez Państwa adresy e-mail.

„12Chairs” wykorzystuje w swoim sklepie internetowym 12chairs.pl profilowanie do celów marketingu bezpośredniego. Efektem korzystania z profilowania w sklepie 12chairs.pl może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty sklepu internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w sklepie internetowym 12chairs.pl. Profilowanie w sklepie internetowym 12chairs.pl polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie sklepu 12chairs.pl np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu w sklepie, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w sklepie 12chairs.pl. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez „12Chairs” danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Rodzaj danych

„12Chairs” przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. zalogowania się w sklepie 12chairs.pl:

- imię i nazwisko
- adres e-mail

 1. Dokonywania zakupów w sklepie 12chairs.pl:

- imię i nazwisko
- adres dostawy
- numer telefonu
- adres e-mail

- adres IP

 1. Dane podawane przez Użytkownika opcjonalnie:

- NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 1. W przypadku odstąpienia od umowy bądź uznania reklamacji, gdy zwrot należności

     następuje bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika prosimy o podanie      

     numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 1. Zapisanie się do newslettera:

   - adres e-mail

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą do wdrożenia powyższych zasad jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz krajowa ustawa o ochronie danych osobowych. Państwa dane osobowe przetwarzamy za zgodą, wyrażoną przez Państwa w chwili rejestracji w sklepie 12chairs.pl oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w sklepie 12chairs.pl transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w sklepie 12chairs.pl oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem sklepu 12chairs.pl.

Prawa Użytkowników sklepu 12chairs.pl

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Państwa celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych  lub  wszystkich celów przetwarzania na które wcześniej Państwo wyrazili zgody.
 2. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte Państwa konto Użytkownika w sklepie 12chairs.pl, a Państwa dane nie będą przez nas przetwarzane. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 3. W każdej chwili mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych – bez podawania przyczyny.
 4. Usunięcie danych oznacza, usunięcie Państwa konta użytkownika w sklepie 12chairs.pl, a Państwa dane nie będą przez nas dłużej przetwarzane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.
 5. W każdej chwili mogą Państwo zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali posiadane Państwa dane osobowe. Proces zmiany może zostać dokonany przez Państwa samodzielnie wybierając po zalogowaniu w sklepie 12chairs.pl w Panelu Klienta zakładkę : Edycja Profilu
 6. W każdej chwili mogą Państwo zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Czas przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowujemy do czasu usunięcia konta Użytkownika w sklepie . Usunięcie konta może nastąpić na Państwa żądanie, jak również w przypadku wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych bądź zażądania przez Państwa ich usunięcia. Dane osobowe przetwarzane są przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celu przetwarzania lub obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

Kontakt w sprawie danych osobowych

Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób:

 1. Wiadomości e-mail na adres: karolina@12chairs.pl
 2. Telefonicznie:  602 29 90 29 (koszt wg. taryfy operatora)
 3. Poprzez formularz kontaktowy dostępny w sklepie 12chairs.pl - kontakt
 4. listownie na adres: „12Chairs”, ul. Chwaliszewo 10 lok. 1, 61-104 Poznań

Powierzenie przetwarzania danych

„12Chairs” może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z „12Chairs”, w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji. Proces niezbędny do realizacji transakcji oznacza na przykład: w celu przygotowania zamówionego przez Państwa towaru oraz dostarczania przesyłek lub przekazywania informacji dla celów księgowo-podatkowych. Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich. Dane osobowe Użytkowników sklepu 12chairs.pl nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

Informacje handlowe – Newsletter

Istnieje możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Państwa o naszych najnowszych ofertach (na przykład nowościach, promocjach czy wyprzedażach). W każdym czasie mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: karolina@12chairs.pl

Powiadomienie o dostępności produktu

Na twoje życzenie „12Chairs” przesyła drogą elektroniczną informacje o dostępności wskazanych przez Państwa produktów. Warunkiem przesłania przez nas takiej informacji jest wyrażenie zgody na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji handlowych o produktach sklepu 12chairs.pl oraz przetwarzanie danych osobowych przez „12Chairs” . Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia przesłanie informacji o dostępności produktu.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics. Google Analytics, używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Profile 12Chairs.pl w serwisach społecznościowych

Na stronie sklepu 12chairs.pl znajdują się pluginy oznaczone ikonami serwisów społecznościowych, które przekierują Państwa bezpośrednio do profili posiadanych przez „12Chairs”. Posiadamy profile w serwisach Facebook, Instagram oraz Pinterest, na których publikujemy wiadomości dotyczące produktów poszczególnych marek.

Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami „12Chairs”. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

„12Chairs” jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile „12Chairs”.

„12Chairs” jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów. Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd. Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA.

Poprzez posiadane profile „12Chairs” gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile „12Chairs” związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, „12Chairs” ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. „12Chairs” nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony „12Chairs” posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili „12Chairs”, a także które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom „12Chairs” może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:

 1. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
 2. Instagram:  https://help.instagram.com/519522125107875
 3. Pinterest: https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Cookies

12Chairs.pl używa plików „cookies". Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Państwa komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych stron do Państwa indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność sklepu 12chairs.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium